Marka Patent Tasarım

Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yetkili vekil kuruluş olarak başvuru, tescil ve tescil sonrası tüm işlem adımlarında profesyonel hizmet sunuyoruz.

Marka Patent Tescili-5

Sınai Mülkiyet Hakları

Marka Registered

MARKA

Ayırt ediciliği sağlaması koşuluyla ürün veya hizmeti simgeleyen sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler marka olabilir. Marka; yasal korumanın yanı sıra prestij imkanı da sağlar.

Patent Logo

PATENT

Patent, sınırlı bir süre ve yer için sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel hakkıdır.

Tasarım

TASARIM

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Hizmetlerimiz

Marka Araştırma

Başvuru öncesinde yapılması gereken ilk işlem araştırmadır. İtiraz veya markanın reddi gibi durumlar özellikle eksik yapılan araştırmadan kaynaklanmaktadır.

Marka Başvurusu

Marka tescil başvurusu için Türkiye’de tek yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu‘dur. Başvurular e-imza veya mobil imza ile doğrudan ya da marka vekili aracılığıyla yapılmaktadır.

Marka Tescili

Marka tescili rekabetin en üst seviyede olduğu günümüzde mal veya hizmet üreten ve bunları ticarileştiren tüm işletmelerin olmazsa olmazları arasında yerini almıştır.

Marka İtirazı

Resmi marka bülteninde markanıza benzeyen veya markanızın aynısı olan bir marka yayımlandı ise bu markanın yayınına itiraz ederek tescilin önüne geçebilirsiniz.

Marka İzleme

Her ay yaklaşık on bin adet marka yayına çıkmaktadır. Bunların arasında markanıza benzeyen ve tescil edilmesi durumunda markanızla karıştırılabilecek isimler olabilir.

Marka Yenileme

Markalar 10 yıllığına koruma altına alınırlar. Bu süre onar yıllık dönemler halinde yenilenir. Yenileme zamanı 10 yıllık koruma süresinin dolmasına 6 ay kala başlar.

Marka Devri

Devir markanın tüm sınıflarını ya da belirli sınıfları kapsayacak şekilde yapılabilmektedir. Devir işlemi için noter onaylı marka devir sözleşmesinin düzenlenmesi şarttır.

Uluslararası Marka Başvurusu

Marka sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlamaktadır. Eğer markanın yurt dışında da korunması isteniyorsa, koruma talep edilen ülkelerde de tescil ettirilmesi gerekmektedir.

Yayına itiraz süresi, resmi marka bülteninin yayım tarihinden itibaren 2 aydır. Bu süre hak düşürücü bir süredir, kaçırılması durumunda itiraz hakkı kaybedilmektedir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 6, “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlığıyla düzenlenmiştir. Bu madde doğrudan yayına itiraz ile ilgilidir. Markanıza çok benzeyen bir markaya özellikle bu madde ve fıkraları kapsamında itiraz edilmektedir. Devamını oku…

Marka başvurusunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumu bir dizi kararlar almaktadır. Örneğin başvurunun reddedilmesi kararı, kısmi yayın kararı veya markanıza yapılan itirazın kabul edilmesi kararı gibi. Kurumun aldığı tüm kararlara karşı 2 ay içerisinde itiraz edilebilmektir. Bu süre hak düşürücü süredir. Devamını oku…

Markanızın iki aylık yayın sürecinde diğer tüm marka sahiplerinin yayına itiraz hakkı vardır. Marka başvurunuzun yayınına bir itiraz gelirse kurum tarafınıza yapacağı bildirimle bir ay içerisinde itiraza ilişkin karşı görüşlerinizi  (savunmanızı) sunmanızı isteyecektir. Bu aşamada markanıza yapılan itirazdaki tüm isnatları bertaraf etmeniz gerekecektir. Devamını oku…

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7. 29. ve 30. maddeleri; markanın izinsiz kullanılması hallerini, marka hakkına tecavüz sayılan fiilleri ve tecavüze ilişkin cezai hükümleri içermektedir. İlgili maddeler ışığında marka hakkına yapılan tecavüzün ve izinsiz kullanımın durdurulması için bir ihtarname hazırlanıp muhatabına noter aracılığı ile gönderilmektedir. Devamını oku…

Bir çok işletmenin kuruluş aşamasında en çok dert ettiği konuların başında işletmeye, ürünlere veya sunulacak hizmete verilecek isim gelir. Bu işi hangi isimle yapacağız? sorusu bir çok beyin fırtınasına ve arayışlara sebep olmaktadır. Devamını oku…

Sık Sorulan Sorular

Marka sorgulama işlemi Türk Patent ve Marka Kurumu‘nun online marka araştırma veritabanından yapılmaktadır. Marka sorgulama işlemi ile başvurusu yapılmış bir markaya ilişkin bir çok bilgiye erişim sağlanabilir. Devamını oku…

İsmi, logosu, sınıfları ve kapsayacağı coğrafi alanı belli olan marka, tescil başvurusuna hazırdır. Türkiye’de marka başvurularını kabul eden tek yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu‘dur. Marka başvurusu gerçek ve tüzel kişiler tarafından doğrudan ya da marka vekilleri aracılığıyla yapılmaktadır. Devamını oku…

Tüketiciler nezdinde daha fazla tanınacak ve prestij sağlayacaksınız. Markanız 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında yasal olarak koruma altına alınmış olacak. Taklit edilme ve iltibas tehlikeniz olmayacak. Devamını oku…

Marka tescil başvurusunda markanın kullanılacağı sektöre göre marka sınıflandırma işlemi yapılmaktadır. Marka hangi alanda kullanılacaksa o sınıf için başvuru işleminin yapılması gerekir.   Devamını oku…

Başvuru yapılmadan önce ya da sonra genellikle ilk sorulan marka tescili ne kadar sürer sorusudur. Ortalama 6-7 aylık bir süre zarfında marka tescil edilmektedir. Devamını oku…

İsim tescili başvurusu eski adıyla TPE (Türk Patent Enstitüsü) yeni adı ile Türk Patent ve Marka Kurumu‘na yapılmaktadır. Patent ve diğer sınai mülkiyet haklarının tescilinde olduğu gibi marka tescilinde de Türkiye’deki tek yetkili kuruluş Türk Patent‘tir. Devamını oku…

Tensip Marka Patent

970. Cadde No:46/6 Çankaya / Ankara

Telefon: 0(312) 926 27 07 – 0(533) 059 65 06