Başvuru Hakkı Olanlar

Tescilli coğrafi işaretin ve geleneksel ürün adının, şartları sağlayan herkes tarafından üretimi ve pazarlaması yapılabilse de, tescil için başvuru hakkına herkes sahip değildir. Aşağıda sayılan gerçek veya tüzel kişiler coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil başvurusunda bulunabilirler. Coğrafi işaret başvuru hakkı olanlar 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘nda şu şekilde düzenlenmiştir;

  • Üretici grupları.

  • Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.

  • Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili dernekler, vakıflar ve kooperatifler.

  • Ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici.

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tesciliyle ilgili tüm sorularınız için;

İletişim formunu doldurabilir veya

0533 059 65 06 ve 0312 926 27 07 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.