Coğrafi İşaret Başvurusu

Coğrafi işaret başvurusu yapmak için şu bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır;

1-Başvuru yapan gerçek veya tüzel kişinin ürünün tek üreticisi olması halinde, bu hususu ispatlayan bilgi ve belgeler.

2-Başvuru yapanın başvuru hakkına sahip olanlardan hangisine dâhil olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler.

3-Başvuru yapanın kimlik ve iletişim bilgileri.

4-Tescili istenen coğrafi işaretin adı, menşe adı veya mahreç işareti olduğuna ilişkin bilgi ile menşe adı veya mahreç işareti tanımına uygunluğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler.

5-Ürünün hangi ürün grubuna dâhil olduğuna dair bilgi.

6-Ürünün tanımı, ürünün ve gerekli hallerde ham maddesinin fiziksel, kimyasal, mikro biyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler.

7-Mahreç işareti başvurularında; ürünün üretimi, işlenmesi ve ürüne ilişkin işlemlerden belirlenmiş coğrafi alan sınırları içinde yapılması gerekenleri açıklayan bilgi ve belgeler.

8-Coğrafi işaret tanımı kapsamında coğrafi işaret tesciline konu olan ürünün niteliğinin, ününün, tarihsel geçmişinin veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile bağlantısını kanıtlayan bilgi ve belgeler (Gazete, makale, araştırma yazıları vb.)

9-Coğrafi işaretin kullanım biçimini, varsa etiketleme ve ambalajlamaya ilişkin özel usulleri açıklayan bilgi.

10-Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.

11-Coğrafi işarete konu ibarenin Latin Alfabesi dışındaki harfleri içermesi halinde,bunların Latin Alfabesindeki karşılığı ve varsa Türkçe çevirisi.

Özel bir sınai mülkiyet hakkı olan coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili için Tensip Marka Patent olarak profesyonel hizmet sunuyoruz.

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tesciliyle ilgili tüm sorularınız için;

İletişim formunu doldurabilir veya

0537 502 08 48 ve 0322 999 85 28 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.