Com.tr Uzantılı Alan Adı Nasıl Alınır?

Com.tr

Com.tr uzantılı alan adları metunic ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından belirli şartların yerine getirilmesiyle tahsis edilmektedir. İşlemler online olarak alttaki belgelerin ibrazı ile yürütülmektedir. Ücretler alan adının tahsis süresine bağlı olarak değişmektedir.

Hangi Belgeler İsteniyor?

Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Eğer adınız ve soyadınızdan oluşan bir alan adına sahip olmak istiyorsanız, ek bir belgeye gerek duyulmamaktadır.

Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede adı geçen belgelerden herhangi bir tanesi,

* Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi“, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan “Ticaret Unvanı İlanı”
* Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi
* Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi

İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için “Belediye Başkanı İmzalı Talep Yazısı”

Vakıf, dernek ya da odalar için, “Dernek Tüzüğü“, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu

Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi

Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi

Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi

Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı’ndan alınmış “Televizyon Gösterim Belgesi

Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmış “Kayıt Tescil Belgesi

Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan (MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) alınmış “Üye Kayıt Belgesi

Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış “Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı

İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınmış “İrtibat Bürosu Açılım Belgesi

Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen “Antetli Kağıtları Üzerinde, İmzalı ve Kaşeli Yetki Belgesi

Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış “Frekans Tahsisini Bildiren Resmi Yazı

Dergi ve gazeteler için, “derginin/gazetenin aslı” ve “Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi

Süresiz yayınlar için, “Yayının Aslı”

İlaç isimleri için, “Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi”

Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından “Kayıt Belgesi”

Gemiler için, “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”

Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”

Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumu’ndan alınan “Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”

Com.tr uzantılı alan adıyla ilgili tüm sorularınız için;

İletişim formunu doldurabilir veya 

0537 502 08 48 ve 0322 999 85 28 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. 

Tagged on: , ,