İtiraza Karşı Görüş

Markanızın iki aylık yayın sürecinde diğer tüm marka sahiplerinin yayına itiraz hakkı vardır. Marka başvurunuzun yayınına bir itiraz gelirse kurum tarafınıza yapacağı bildirimle bir ay içerisinde itiraza ilişkin karşı görüşlerinizi  (savunmanızı) sunmanızı isteyecektir. Bu aşamada markanıza yapılan itirazdaki tüm isnatları bertaraf etmeniz gerekecektir. Bu sebeple mutlaka marka vekili olan kişi ya da kuruluşlardan destek alınmasını öneriyoruz. Karşı görüş sunulmaz ise marka başvurunuzun reddedilme riski olacaktır. Başvuru sahipleri çoğu zaman markalarına bir itiraz geldiğinde endişe duymakta ve marka başvurularının reddedileceğini düşünmektedirler. Oysa gelen itirazın maddi anlamda içeriği önemlidir, süresinde ve doğru şekilde yapılacak savunma ile markanızın tescillenmesi zor değildir. Tensip Marka Patent olarak itiraza karşı görüş dosyanızı en etkili şekilde hazırlıyor ve markanızın tescil edilmesi için tüm gayreti gösteriyoruz. İtiraza karşı görüş sunulabilmesi için 1 aylık hak düşürücü süre geçmeden bizimle iletişim kurmanızı tavsiye ediyoruz.

Kullanım İspatı

Ek olarak itiraza karşı görüşlerde itiraz sahibinden istenebilecek kullanım ispatına ilişkin düzenleme, SMK’nın “Yayıma itirazın incelenmesi” başlıklı 19. maddesinin ikinci fıkrasında yer almaktadır. Buna göre, SMK’nın 6 . maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibi itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep edebilir. İtiraz sahibi tarafından kullanımın ispatlanamaması halinde söz konusu gerekçe markalar SMK’nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak inceleme açısından dikkate alınmaz. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.

İtiraza karşı görüşle ilgili tüm sorularınız için;

İletişim formunu doldurabilir veya 

0533 059 65 06 ve 0312 926 27 07 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. 

İtiraza Karşı Görüş

E-imza veya mobil imzanız ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesinden işlem yapmak isterseniz ; bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.