Karara İtiraz

Marka başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra Türk Patent ve Marka Kurumu bir dizi kararlar almaktadır. Örneğin başvurunun reddedilmesi kararı, kısmi yayın kararı veya markanıza yapılan itirazın kabul edilmesi kararı gibi. Kurumun aldığı tüm kararlara karşı 2 ay içerisinde itiraz edilebilmektir. Bu süre hak düşürücü süredir. Özellikle marka başvurunuz hakkında verilecek kısmi veya tam ret kararlarına karşı; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu‘nun ilgili maddeleri ışığında, gerekli hukuki altyapı sağlanarak, haklılığın ortaya konulması şarttır. Karara itirazın; marka vekili olmayan kişilerce yazılması çoğunlukla itirazın eksik kalmasına, yanlış yazılmasına ve nihai olarak itirazın reddedilmesine sebep olmaktadır. Tensip Marka Patent olarak konusunda uzman marka vekillerimiz ile karara itiraz dosyanızı en güçlü argümanlarla hazırlıyoruz. Rekabetin en üst seviyede yaşandığı günümüzde, markanızı koruyabilmek adına tüm bilgi ve birikimimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Karara itiraz etmenin maliyeti

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 20. Madde Karara itiraz başlığında düzenlenmiştir. Madde 20, kurum tarafından bu kanun kapsamında alınan kararlardan zarar gören kişilerin, kararlara karşı kurum nezdinde itiraz edebileceğini belirtmektedir. İtirazın incelenmesi için süresi içerisinde başvurulması ve itiraz ücretinin de ödenmesi şarttır. 2021 yılı için Türk Patent ve Marka Kurumu’nun talep ettiği karara itiraz harç ve ücreti 425 TL’dir. Karara itiraz dosyanızın marka vekili ya da bir avukat aracılığıyla hazırlanması durumunda da ek olarak vekillik ücreti ödemeniz gerekebilecektir. Yapılan itirazın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından haklı bulunup kabul edilmesi durumunda ücret iadesi ya da mahsubu söz konusu olacaktır. Karara itiraz için Türk Patent’e ödenen harç ve ücret, markanın tescil edilmesi durumunda marka tescil belge ücretinden mahsup edilebilmektedir.

Karara itirazla ilgili tüm sorularınız için;

0537 502 08 48  ve 0322 999 85 28 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. 

Karara İtiraz

E-imza veya mobil imzanız ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesinden işlem yapmak isterseniz ; bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.