Marka Devri

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hariç olmak üzere marka, patent ve tasarım gibi kalan tüm sınai mülkiyet hakları devir edilebilmektedir. Marka devri markanın tüm sınıflarını kapsayacak şekilde ya da belirli sınıfları kapsayacak şekilde kısmen yapılabilmektedir. Devir işlemi için noter onaylı marka devir sözleşmesinin düzenlenmesi şarttır. Markanın kısmi devri halinde devredilen mal veya hizmetlerin ve sınıf numaralarının devir sözleşmesinde belirtilmesi zorunludur. Kısmi devir sonrasında kısmi olarak devredilen mal veya hizmetler için;  devralan adına yeni bir tescil numarası ile yeni bir dosya oluşturulur. Devir kapsamındaki mal veya hizmetleri belirtecek nitelikte yeni tescil numarası ile yeni bir tescil belgesi düzenlenir. Devir işleminin tamamlanabilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu‘na ücret tebliğinde belirtilen marka devir harç ve ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Devir işlemi sadece tescilli haklara değil başvurulara da uygulanabilmektedir. Dolayısıyla henüz tescil edilmemiş olsa dahi marka başvuruları da devre konu olabilmektedir. 

Devir sözleşmesinde devre konu markaya ait tescil numarasının ve marka adının yer alması şarttır. Ayrıca devir sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesinin de sunulması gerekir.

Marka Devir Ücreti

Türk Patent ve Marka Kurumu‘na ödenecek devir harç ve ücreti 2021 yılı için 665 TL’dir. Türk Patent’e ödenecek Marka devir ücretine ek olarak iki adet ücret daha mevcuttur. Bunlardan ilki devir sözleşmesinin hazırlanması ve Türk Patent ve Marka Kurumu resmi marka siciline kaydedilmesi için marka vekili veya avukatınıza ödeyeceğiniz ücrettir. İkincisi ise devir sözleşmesinin noterde onaylanması sonucunda ortaya çıkacak noter ücretidir.

Tensip Marka Patent olarak marka devri konusunda, gerek devir sözleşmesinin hazırlanması gerekse ilgili marka devrinin resmi marka siciline kaydı aşamasında en uygun hizmeti sunuyoruz. 

Marka devriyle ilgili tüm sorularınız için;

İletişim formunu doldurabilir veya 

0537 502 08 48 ve 0322 999 85 28 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. 

Marka devri

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun marka işlem ücretlerine ulaşmak için; bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.