Marka Tescil Aşamaları

Marka tescil aşamaları bir dizi kararlardan oluşmaktadır. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından öncelikle şekli inceleme yapılır. Şekli incelemede başvuru sahibine ilişkin ad-soyad, yetki, adres, unvan, vergi dairesi, vergi numarası, markanın kapsadığı sınıflar, ödeme gibi bilgilerle birlikte başvuru sahibinin başvuru hakkına sahip olup olmadığı  değerlendirilir. Şekli inceleme sonunda herhangi bir eksiklik görülmeyen marka başvuruları hakkında ilgili Sınai Mülkiyet Uzmanı benzerlik araştırması yapmaktadır. Bu araştırma kurumun dosya yoğunluğuna bağlı olarak kimi zaman bir hafta kimi zaman 4 ay sürmektedir. Benzerlik araştırmasında amaç; başvurusu yapılan markaların aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerlerini bulmaktır. Bu araştırma hem sınıfsal hem de figüratif anlamda yapılmaktadır. Benzerlik araştırması sonunda ayırt edici niteliğe sahip olan ve diğer markalara benzer görülmeyen marka başvuruları için yayın kararı alınır. Yayın kararında ilgili marka başvurusunun hangi tarihte ve kaçıncı resmi marka bülteninde yayımlanacağı belirtilir.

Marka tescil aşamaları yayın süreci;

Yayın süresi ilgili bültenin tarihinden itibaren 2 aydır. Bu süre askı süresi olarak da bilinir. Yayın süresince diğer marka sahipleri ve üçüncü kişiler marka başvurusunun tescil edilmemesi gerektiği konusundaki itirazlarını ve görüşlerini sunabilirler. 2 aylık süre içerisinde marka başvurusuna herhangi bir itiraz gelmemesi veya gelen itirazın nihai olarak reddedilmesi durumunda marka başvurusu hakkında tescil kararı alınır. Marka tescil kararı ile birlikte başvuru sahibine belge noksan ücreti için bildirim yapılır. Bu ücret marka tescil belgesi ücretidir. Bildirimden itibaren 2 aylık süre içerisinde ücretin ödenmesi ve tescil noksan tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bu işlem marka başvurusunun son adımıdır, Türk Patent ve Marka Kurumu süresi içerisinde eksiksiz yapılan işlem neticesinde markayı tesciller, marka tescil belgesi hazırlar ve marka sahibine gönderir. Marka; başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süreyle koruma altına alınır.

Marka tescil aşamaları ile ilgili tüm sorularınız için;

İletişim formunu doldurabilir veya

0537 502 08 48 ve 0322 999 85 28 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

Marka Tescil Aşamaları

Mevcut markanıza ait son aşamayı e-imza veya mobil imzanız ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesinden takip etmek isterseniz; bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.