Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka Tescili

Marka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla ses dahil her türlü yazı kelime sembol şekil logo vb. işaretlerden oluşmaktadır. Marka tescili başvurusu eski adıyla TPE (Türk Patent Enstitüsü) yeni adı ile Türk Patent ve Marka Kurumu‘na yapılmaktadır. Patent ve diğer sınai mülkiyet haklarının tescilinde olduğu gibi marka tescilinde de  Türkiye’deki tek yetkili kuruluş Türk Patent‘tir. Başvurular çevirim içi veya fiziki olarak yapılmaktadır. Tensip Marka Patent başvuru işlemlerini vekil kuruluş olarak çevirim içi gerçekleştirmekte ve online ücret avantajıyla tüm müvekkillerine ekonomik fayda sağlamaktadır. Marka tescili için başvuru sahibi şahıs veya tüzel kişi olabilir, ticari bir işletmeye sahip olma şartı yoktur. Tescil edilecek markanın hangi alanda kullanılacağı sınıfın belirlenmesi açısından önemlidir. Aynı veya benzer tescilli bir marka olsa dahi farklı bir sınıfta tescil belli şartlar dahilinde mümkündür. Başvuru öncesinde mutlaka kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır. Araştırma sonucunda başvuru yapılmasına karar verilirse alttaki bilgiler ile başvuru dosyası hazırlanmaktadır. Başvuru ücreti sınıf sayısına bağlı olarak değişmektedir. Başvuru Türk Patent tarafından öncelikle şekli açıdan incelenmekte daha sonra da benzerlik değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Bu aşama ortalama 2-3 ay sürmektedir. Sorunsuz bir marka başvurusu hakkında Türk Patent tarafından yayın kararı verilmekte ve ilgili marka 2 ay süreyle resmi marka bülteninde yayımlanmaktadır. Yayın süresince başvuruya herhangi bir itiraz gelmemesi veya gelen itirazın nihai olarak reddedilmesi sonucunda tescil kararı verilmektedir. Tescil kararının tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içerisinde belge ücreti ödenerek ve Türk Patent nezdinde gerekli tescil tamamlama işlemi yapılarak marka tescili gerçekleşmektedir. Tescil üzerindeki hak sahipliğinin süresi 10 yıldır. 10 yılda bir yenileme yapılarak bu süre uzatılabilmektedir.

  • Başvuru sahibine ilişkin bilgiler
  • Tescil edilecek marka örneği
  • Markanın kullanılacağı sınıflar
  • Varsa logo
  • Başvuru ücreti

Marka tesciliyle ilgili tüm sorularınız için;

İletişim formunu doldurabilir veya 

0537 502 08 48 ve 0322 999 85 28 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.