Marka Tescili

Patent, tasarım ve diğer tüm sınai mülkiyet haklarının tescilinde olduğu gibi marka tescili konusunda da tek yetkili resmi kurum Türk Patent ve Marka Kurumu‘dur. Marka tescil başvuruları gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan ya da marka vekilleri aracılığıyla yapılmaktadır.

Neden marka tescili yaptırmalıyız?

Marka tescili rekabetin en üst seviyede olduğu günümüzde mal veya hizmet üreten ve  bunları ticarileştiren tüm işletmelerin olmazsa olmazları arasında yerini almıştır. Öyle ki artık ticari işletmeler dışında vakıfların, derneklerin, spor kulüplerinin, siyasi partilerin ve hatta ilerleyen dönemlerde kendi işini kurmayı hayal edenlerin bile başvurduğu bir sınai mülkiyet hakkıdır. Tescilli marka, prestij ve özgünlüğün yanı sıra asıl işlevi olan hukuki koruma ile de kalıcılığı sağlamaktadır. Marka başlı başına apayrı bir değerdir. Günümüzde büyük işletmelerin en değerli varlıkları; tescilli marka ve patentleridir. Örneğin Apple’ın marka değeri ürettiği telefon, tablet ve bilgisayarlardan çok daha fazlasıdır. Üretilen veya sunulan mal ve hizmet ne olursa olsun markalaşmanın ve marka tescilinin ne kadar önemli bir konu olduğu açıktır. Marka tescili yaptırmak ve marka olmaksa bilinenin aksine maliyetli bir işlem değildir. Yeni bir girişim için ortaya 300.000 TL sermaye koyulduğunu düşünürsek; marka tescili için harcanan paranın toplam sermayenin ancak %1’i kadar olduğunu görürüz.

Marka tescil başvurusu nasıl yapılır?

Hemen belirtelim ki marka tescili için faal bir işletmeye ya da bir şirkete ihtiyaç yoktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her kişi başvuru hakkına sahiptir. Başvurular EPATS üzerinden, doğrudan başvuru sahiplerince ya da Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıtlı marka vekillerince e-imza ya da mobil imza ile gerçekleştirilmektedir. Marka tescili; hukuk ve mevzuat bilgisi gerektiren, süreçlerin takibi konusunda dikkat gerektiren bir dizi işlemlerden oluşur. İşlemlerin her adımı herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için özenle yapılmalıdır. Başvuru dosyasının hazırlanabilmesi için özetle;

+ Başvuru sahibine ilişkin tanımlayıcı bilgilere,

+ Marka örneğine,

+ Markanın kullanılacağı sınıflara,

+ Başvuru harç ve ücretine ihtiyaç duyulmaktadır.

Başvuru sonrası süreç;

Marka tescili için başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra Türk Patent ve Marka Kurumu başvurunuzu öncelikle şekli yönden incelemekte daha sonra da benzerlik araştırması yapmaktadır. Aynı veya benzer marka olmaması durumunda markanız hakkında yayın kararı verilmektedir. İki ay süreyle yayında kalacak markanıza herhangi bir itiraz gelmemesi veya gelen itirazın nihai olarak reddedilmesi durumunda markanızın tesciline karar verilmektedir. Kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde, marka tescil belge ücreti ödenerek, tescil tamamlama işlemi yapılmalıdır. Sürenin kaçırılması veya işlemin eksik yapılması hak kayıplarına yol açacaktır. Marka başvurusunda olduğu gibi başvurunun tescile bağlanma aşamasında da yapılacak tüm işlemler özen gerektirmektedir. Sürecin başarıyla tamamlanması sonucunda ise başvuru sahibine marka tescil belgesi verilmektedir.

Her marka başvurusu tescil edilir mi?

Marka başvuruları, markanın ismine, logosuna ve kapsadığı sınıfa göre benzerlik araştırmasına tabi tutulur. Önceki tarihli marka başvurusunun ya da tescilli bir markanın aynısı yada  ayırt edilemeyecek derecede benzeri olan marka başvuruları reddedilmektedir. Ek olarak marka olarak seçilen ismin kamu düzenine aykırı olmaması, dini semboller taşımaması ve önceki tarihli herhangi bir fikri mülkiyet hakkına konu olmaması gerekir. Bu sebeple başvuru öncesi markanın doğru şekilde sorgulanması ve araştırılması markanın tescil süreci açısından önemli işaretler verecektir. Reddedilme veya yayın sürecinde itiraz görme riski olan markalarla başvuru yapılmaması gerekir. Marka araştırma sonunda tescil edilmesine kuvvetle kanaat getirilen markalar için başvuru yapılmalıdır. Özetle her marka başvurusu tescil edilmemektedir. 2017 yılında yapılan marka başvuru sayısı 121.108 iken tescil edilen marka sayısı 85.573 olarak kalmıştır. Yapılan marka başvurularının %30’u benzerlik ve itiraz gibi sebeplerle reddedilmiştir.

Marka tescili ücretleri ne kadardır ve neye göre değişir?

Marka tescili için ödenecek ücretler başvuru ve tescil aşamasında olmak üzere ikiye ayrılır. Başvuru aşamasında; markanın kapsadığı sınıf sayısına bağlı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu‘na ödenecek harç ve ücret ortaya çıkar, ek olarak marka vekiline ödenecek vekillik ücreti vardır. Tek sınıflı bir marka başvurusu için Türk Patent ve Marka Kurumu‘na ödenecek ücret 2021 yılı için 280 TL olmuştur. Marka başvurusu için her ek sınıfta 280 TL ücret artmaktadır. Vekil ücretleri ise danışmanlık aldığınız vekil firmaya ve sunduğu hizmetin içeriğine göre 1500 – 3000 TL arasında değişmektedir. Tescil aşamasında ise marka tescil belgesinin düzenlenmesi için yine Türk Patent ve Marka Kurumu‘na ödenecek belge harç ve ücreti vardır. Bu ücret de  2021 yılı için 750 TL’dir. Vekil firma ile yapılan ve tek sınıfı kapsayan bir marka tescil sürecinin sorunsuz şekilde tamamlanması durumunda ödenecek ücret toplamı 2021 yılı için ortalama 2000-3750 TL’dir.

Marka tescili kaç yıl geçerlidir?

Tescilli bir marka; başvuru tarihinden itibaren 10 yıl boyunca geçerlidir. 10. yılın sonunda marka yenileme işlemi yapılarak 10 yıl daha markaya ve markanın sağladığı tüm haklara sahip olunabilir. Her 10 yılda bir marka yenileme yapılarak markanın kullanımı süresiz olarak uzatılabilir.

Markanın kullanılması şart mıdır?

Tescil tarihinden itibaren 5 yıl boyunca kapsadığı mal veya hizmetler bakımından haklı bir sebep olmaksızın kullanılmayan ya da kullanımına 5 yıl süreyle kesintisiz olarak ara verilen markalar iptal edilmektedir. Bu sebeple kullanılması 5 yıllık süre şartına bağlıdır.

Marka devredilebilir mi?

Marka devredilebilir, kiralanabilir, haczedilebilir, lisans ve rehin konusu olabilir. Marka devri; marka devir sözleşmesinin noterde onaylanması ve ardından Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kaydedilmesi ile gerçekleşir.

Tensip Marka Patent olarak marka başvurusundan marka tescilinin son safhası olan tescil tamamlama işlemine kadar tüm müvekkillerimize koşulsuz destek veriyoruz.

Marka tesciliyle ilgili tüm sorularınız için;

İletişim formunu doldurabilir veya 0537 502 08 48 ve 0322 999 85 28 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

Marka Tescili

Yalabık Makina Mühendislik Marka Tescil Belgesi

E-imza veya mobil imzanız ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesinden işlem yapmak isterseniz ; bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.