İzinsiz Kullanım İhtarı

Markanın İzinsiz Kullanılması

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7. 29. ve 30. maddeleri; markanın izinsiz kullanılması hallerini, marka hakkına tecavüz sayılan fiilleri ve tecavüze ilişkin cezai hükümleri içermektedir. İlgili maddeler ışığında marka hakkına yapılan tecavüzün ve izinsiz kullanımın durdurulması için bir ihtarname hazırlanıp muhatabına noter aracılığı ile gönderilmektedir. İzinsiz kullanımın ve tecavüzün ihtara rağmen devam etmesi durumunda; dava için fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri görevlendirilmiştir.  Gerek ihtar gerekse dava aşamasında Tensip Marka Patent olarak profesyonel hukuk hizmeti sunuyoruz.

Markanın izinsiz kullanılması durumunda imkanınız varsa, izinsiz kullanımı belgeleyen ürün, tabela, fotoğraf, video, web sitesi, ürün kataloğu vb. tüm materyalleri elinizde bulundurmanız markanızın korunması ve  geleceği açısından oldukça  önemlidir. Açılması gereken bir dava durumunda izinsiz kullanımı ve tecavüzü belgeleyen tüm deliller, elinizi fazlasıyla güçlendirecektir.

Sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, mahkemeden aşağıdaki taleplerde bulunabilir;

  • Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.
  • Muhtemel tecavüzün önlenmesi.
  • Tecavüz fiillerinin durdurulması.
  • Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.
  • Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde el konulması.
  • El konulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması.
  • Tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle masraflar tecavüz edene ait olmak üzere el konulan ürünler ile cihaz ve makine gibi araçların şekillerinin değiştirilmesi, üzerilerindeki markaların silinmesi veya sınai mülkiyet haklarına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası.
  • Haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesi veya ilgililere tebliğ edilmesi.

İzinsiz kullanım ile ilgili tüm sorularınız için;

0537 502 08 48  ve 0322 999 85 28 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

Markanın İzinsiz Kullanılması

Fikri ve sınai haklar ile ilgili emsal kararlara ulaşmak için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz