Patent Tescili

Patent tescili için patent başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra Türk Patent ve Marka Kurumu başvurunuzu öncelikle şekli yönden incelemekte daha sonra da başvuru tarihinden itibaren 12 aylık süre içerisinde talep doğrultusunda  araştırma raporu düzenlemektedir. Araştırma raporu, buluşun patentlenebilir olup olmadığıyla ilgili verilecek kararın ilk evresidir. Araştırma raporunda, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en yakın dokümanlar listelenir. Başvuru sahibi bu aşamada başvuruya devam edip etmeyeceğine karar verir. Devam etme kararı verildiği taktirde araştırma raporunun başvuru sahibine bildiriminden itibaren 3 ay içerisinde inceleme raporunun hazırlanması için talepte bulunulur. Başvuru sahibine bildirilen inceleme raporu patent verilmesine ilişkin olumlu bir rapor niteliğinde ise patent belge yayımı yapılır. 6 aylık yayın süresinde itiraz gelmemesi veya gelen itirazın nihai olarak reddedilmesi ya da itiraz doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılıp Türk Patent tarafından onaylanması durumunda buluşa patent belgesi verilir ve patent tescili tamamlanır. Tensip Marka Patent olarak patent tescilinin tüm aşamalarında tüm müvekkillerimize koşulsuz destek veriyoruz.

Patent tesciliyle ilgili tüm sorularınız için;

İletişim formunu doldurabilir veya

0537 502 08 48 ve 0322 999 85 28 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

patent tescili

E-imza veya mobil imzanız ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesinden işlem yapmak isterseniz ; bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.