Tescil Ücreti Bildirim Yazısı

Marka başvurusunun tescile dönüşeceği son aşama ise yayın süresi sorunsuz tamamlanan başvurular için verilen tescil kararıdır. Dosya takibi kısmında tescil ücreti bildirim yazısı olarak görülen ibare markanın tescil edilmesine karar verildiği anlamını taşır. Ayrıca bu yazı marka tescil belgesi düzenlenebilmesi için gerekli ücretin ödenmesi hususundaki bildirimdir. Bildirimde “Başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. Tescil işlemlerinin tamamlanması için gerekli tescil ücreti ve diğer evrakın tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza gönderilmiştir/gönderilecektir. İlgili evrakların süresi içerisinde gönderilmemesi halinde başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. Noksanların giderilmesi halinde başvurunuz tescil edilmek üzere belgelendirme servisine gönderilecek olup tescil belgeniz yaklaşık 15 gün sonra tarafınıza gönderilecektir” şeklinde uyarı yazısı bulunur.

Tescil kararı verilen marka için kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde marka tescil belge ücretinin ödenmesi ve belge noksan tamamlama işlemini yapılması beklenir. Bu süre içerisinde gerekli işlemler doğru şekilde yapılırsa marka tescil edilir ve marka sahibine marka tescil belgesi gönderilir. 2 aylık süre hak düşürücü süredir, işlemlerin tamamlanmaması veya eksik yapılması durumunda başvuru işlemden kaldırılacaktır.

Tescil ücreti bildirim yazısı sonrası ödenecek ücret

Tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ücret ödenmelidir. 2021 yılı için Türk Patent ve Marka Kurumu‘na ödenecek ücret 750 TL’dir. Ek olarak vekillik ücreti mevcuttur. Marka tescil sürecinin son safhası olan tescil tamamlama işleminin süresi içerisinde vekil aracılığı ile yapılmasını öneriyoruz.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na ödenen diğer tüm ücretlerde olduğu gibi, tescil harç ve ücreti de her yıl 1 Ocak tarihinde yetkili organlarca artırılmaktadır.

Marka tescil ücreti, tescil tamamlama işlemi ve tescil kararı ile ilgili tüm sorularınız için;

İletişim formunu doldurabilir veya

0537 502 08 48 ve 0322 999 85 28 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

Tescil Ücreti Bildirim Yazısı

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun dosya takibi sayfasından markanızın hangi aşamada olduğunu görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz