Ticaret Unvanı, İşletme Adı ve Marka Arasındaki Farklar

Ticaret Unvanı, İşletme Adı ve Marka

Bir işletmenin maddi olmayan mal varlığı unsurları içerisinde yer alan bu kavramlar arasında belirli bir yakınlık söz konusudur. Ticaret unvanı, tacirin ticari iş ve eylemlerinde kullandığı adıdır. Her tacir ticari işletmesiyle ilgili işlemlerinde bu adı kullanır. Unvan taciri tanıtmaya ve diğer tacirlerden ayırt etmeye yarar. Oysa işletme adı taciri değil işletmenin kendisini gösterir ve o işletmenin benzer işletmelerden ayırt edilmesini sağlar. Marka ise her iki kavramın da çok üzerinde bir değere sahip olup işletmenin ürettiği mal veya hizmetleri tanıtmaya ve benzer ürünlerden ayırt etmeye hizmet eder. Kısaca formüle edilmesi gerekirse ticaret unvanı tacir için, işletme adı işletmenin kendisi için marka ise işletmenin ürettiği mal veya hizmetler için kullanılır. Alttaki örnekler bu üç kavramı daha iyi açıklamaktadır. Bu noktada önemli bir farkı daha belirtmekte fayda var, ticaret unvanı ve işletme adı sizi sadece TTK haksız rekabet hükümlerine ve TTK özel hükümlerine göre korurken marka 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında çok daha geniş hukuki koruma sunmaktadır. Ayrıca mevcut ticaret unvanınızı veya işletme adınızı da marka olarak tescil ettirmeniz mümkündür. 

Ticaret Unvanı Örnekleri: Koç Holding A.Ş., Artı Mühendislik Mimarlık Ltd. Şti…

İşletme Adı Örnekleri: İsmail Beyaz Eşya, Aslı Market, Kardeşler Kasap…

Marka Örnekleri: Beko, Ariel, Pepsi, Pınar…

Tüm sorularınız için;

İletişim formunu doldurabilir veya 

0533 059 65 06 ve 0312 926 27 07 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂