Uluslararası Marka Tescili

Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlamaktadır. Eğer markanın yurt dışında da korunması isteniyorsa, koruma talep edilen ülkelerde de tescil ettirilmesi gerekmektedir. Uluslararası marka tescili için tescil talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapılabileceği gibi, Madrid Sistemi kullanılarak tek bir başvuru ile birden çok ülkede koruma elde edilebilmesi mümkündür.

Türkiye, 1 Ocak 1999 tarihinde Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü’ne taraf olmuştur. Bu protokol kapsamında Türk vatandaşları, Türkiye’de ikamet edenler veya Türkiye’de ticari veya sınai bir faaliyette bulunanlar, Madrid Protokolü’ne taraf olan 117 ülkede uluslararası marka başvurusunda bulunabilmektedir.

Uluslararası marka başvurusu, Madrid Protokolü’ne taraf bir ülkede gerçek ve etkin sınai veya ticari bir kuruluşa sahip veya o ülkede yerleşik veya o ülkenin tabiiyetinde olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilmektedir. Madrid Sistemi, kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Protokol üyeleriyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamamaktadır. Ayrıca, Madrid Protokolü’ne taraf olmayan bir ülkede bu sistem aracılığıyla marka koruması sağlanması mümkün değildir.

Madrid sisteminin avantajları

+ Markaların tek bir başvuru yapılarak, tek bir dil kullanılarak ve tek bir ücretle birden fazla ülkede uluslararası tescilini gerçekleştirmek.

+ Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan (adres/nev’i/unvan/sahip değişikliği, vekil atama/azletme gibi diğer tasarruf işlemleri) değişikliklerin tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.

Uluslar arası marka başvurusu nasıl yapılır?

Uluslararası marka tescilinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle ilgili menşe ofiste yani Türkiye’de, tescilli bir markanın veya bir marka başvurusunun bulunması gerekmektedir. Uluslararası marka başvurusu, söz konusu tescilli markaya ya da marka başvurusuna dayanarak menşe ofis aracılığıyla WIPO‘ya yapılmaktadır. Tensip Marka Patent uluslararası marka tescili konusunda da vekillik hizmeti sunmaktadır. 

Uluslararası marka başvurunuzu yapabilmek için sizden şunları istiyoruz;

+ Başvuru sahibine ilişkin bilgiler

+ Marka adı

+ Markanın kullanılacağı sınıflar

+ Varsa markanın logosu

+ Başvuru ücreti

+ Tescil talep edilen ülke isimleri

Marka başvurusuyla ilgili tüm sorularınız için;

İletişim formunu doldurabilir veya 

0537 502 08 48 ve 0322 999 85 28 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. 

Uluslararası Marka Tescili

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü – WIPO’nun sitesine erişmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.