Yayın Kararı

Marka başvurusu yapıldıktan sonra öncelikle şekli inceleme ardından da uzman benzerlik araştırması yapılır. İki aşamada sorunsuz tamamlandıktan sonra marka başvurusu hakkında yayın kararı verilir. Bu karar ilgili markanın Türk Patent ve Marka Kurumu‘nun yaptığı benzerlik araştırmasında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde-5 kapsamında tescil için bir engel taşımadığı ve daha önceki markalara benzer olmadığı anlamı taşır.

Yayın kararı verildiğinde dosya takibi sayfasında “Başvurunuzun incelenmesi sonucunda ilan edilmesine karar verilmiş olup bu karara ilişkin yazımız tarafınıza gönderilmiştir/gönderilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 ay (6769 sayılı Kanun kapsamında başvuru tarihi 10.01.2017 ve sonrası olan başvurular için 2 ay) içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi halinde başvurunuz tescil edilmek üzere belgelendirme servisine gönderilecek olup tescil ücretinin ödenmesi gerektiğine dair yazımız ilan süresinin bitiminden 1 ay sonra sonra tarafınıza gönderilecektir. İtiraz gelmesi halinde başvurunuz, 3 aylık (6769 sayılı Kanun kapsamında incelemesi yapılan başvurular için 2 aylık) ilan süresinin dolmasından sonra KHK”nın 8. maddesi / 6769 sayılı Kanunun 6. maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmek üzere itirazlar birimine gönderilecektir” şeklinde veya benzeri bir bildirim bulunur.

Yayın kararı ayrıca ilgilisine tebliğ edilir. Marka başvurusu kararda belirtilen resmi marka bülteninde 2 ay süreyle yayımlanır. Bu süre askı süresi olarak da bilinir. 2 aylık yayın süresinde diğer marka sahipleri ve 3. kişiler markanın; madde 5 ve 6 kapsamında tescil edilmemesi gerektiği hususunda açıklamalı itirazlarını ve görüşlerini sunabilirler. 2 aylık yayın süresinde itiraz gelmemesi veya gelen itirazın nihai olarak reddedilmesi durumlarında ise markanın tescil edilmesine karar verilir.

Kısmi Yayın Kararı

Benzerlik araştırmasında, başvuru yapılan markanın kapsadığı sınıflardan veya sınıf içeriklerindeki emtialardan bir veya birkaçının başka bir markaya benzer olduğu tespit edilirse o sınıflar veya emtialar mal listesinden çıkarılarak yayımlanır. Bu karar kısmi ret kararı olarak da bilinmektedir. Bu karara karşı da itiraz yolu açıktır.

Yayın kararı ile ilgili tüm sorularınız için;

İletişim formunu doldurabilir veya

0537 502 08 48 ve 0322 999 85 28 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

Yayın Kararı

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun dosya takibi sayfasından markanızın hangi aşamada olduğunu görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz