Yayına İtiraz

Resmi marka bülteninde markanıza benzeyen veya markanızın aynısı olan bir marka yayımlandı ise bu markanın yayımına itiraz ederek tescilin önüne geçebilirsiniz. Yayına itiraz süreniz, bültenin yayım tarihinden itibaren 2 aydır. Bu süre hak düşürücü bir süredir, kaçırılması durumunda itiraz hakkı kaybedilmektedir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Madde 6, “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlığıyla düzenlenmiştir. Bu madde doğrudan yayına itiraz ile ilgilidir, aşağıda maddenin tüm fıkralarını görebilirsiniz. Markanıza çok benzeyen bir markaya özellikle bu madde kapsamında itiraz edilmektedir. İtiraza konu markanın hangi sebeplerle ve hangi hukuki dayanaklarla reddedilmesi gerektiği itiraz metninde açıkça anlatılmalıdır. Süresinde yapılmamış veya Türk Patent tarafından haksız bulunan itirazlar reddedilmekte ve itiraza konu markanın tesciline sebep olmaktadır. Tensip Marka Patent olarak konusunda uzman marka vekillerimiz ile itiraz dosyanızı en güçlü argümanlarla hazırlıyoruz. Rekabetin en üst seviyede yaşandığı günümüzde, markanızı koruyabilmek adına tüm bilgi ve birikimimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Markanıza itiraz geldiyse;

Marka başvurunuzun yayımına bir itiraz geldi ise “itiraza karşı görüş” sunulması gerekecektir.

İtiraza karşı görüş sayfasına gitmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yayına itirazla ilgili tüm sorularınız için;

İletişim formunu doldurabilir veya 

0537 502 08 48 ve 0322 999 85 28 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. 

Yayına İtiraz Nedenleri (Marka tescilinde nispi ret nedenleri)

Benzerlik

(1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali.

İzinsiz Başvuru

(2) Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru.

Önceki Hak

(3) Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse.

Devletlere Ait Özel Semboller

(4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları.

Tanınmışlık

(5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

Fikri Mülkiyete Konu Hak

(6) Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi.

Yenilenmeme

(7) Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu.

(8) Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir.

Kötü Niyet

(9) Kötüniyetle yapılan marka başvuruları.

Yayına İtiraz

E-imza veya mobil imzanız ile Türk Patent ve Marka Kurumu’nun web sitesinden işlem yapmak isterseniz ; bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.